ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

W Dzienniku Ustaw 17 czerwca opublikowane zostało rozporządzenie, regulujące kwoty wynagrodzeń członków komisji odwoławczej Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, ...

Do 150 tys. zł odszkodowania dostanie pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu, a za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie po 75 tys. zł. Kiedy?

Po ponad dziewięciu miesiącach oczekiwania w pełni zacznie działać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Tyle czasu zajęło przygotowanie rozporządzenia potrzebnego do umożliwienia wypłat odszkodow ...

Do 150 tys. zł odszkodowania dostanie pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu. Z kolei za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie po 75 tys. zł.

Powikłania operacyjne i okołoporodowe oraz zakażenia szpitalne – tego najczęściej dotyczą procesy sądowe w Polsce w sprawach o błędy medyczne. Ich ilość szacuje... W ubiegłym roku do ...

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie stały się alternatywą dla sądów przy dochodzeniu roszczeń za błędy medyczne. Prace komisji trwają ...

Proces diagnostyczno-terapeutyczny, a potocznie mówiąc – „proces leczenia” może zostać obarczony tzw. błędem medycznym, za który odpowiedzialność może ponosić lekarz lub inna ...

Będzie możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary zamiast zniesienia odpowiedzialności. Lekarze odpowiedzą karnie za błędy medyczne. Niedzielski poległ w starciu z Ziobrą Zbigniew Ziobro zwyciężył ...

Pieniądze na odszkodowania za błędy medyczne wypłaci firma, w której będzie ubezpieczony szpital. Poszkodowanemu pacjentowi, który nie zgodzi się z zaproponowaną mu wysokością świadczenia, pozostanie ...

Błędy medyczne. Dlaczego te procesy trwają tak długo? PYTAMY Małgorzatę Klemczak z kancelarii KMK Progres w Bydgoszczy o zadośćuczynienia za błędy medyczne. Dlaczego te procesy trwają ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.