ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń.

Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się ...

Choć istnieją rozwiązania umożliwiające ściągnięcie długu, które wymagają oczywiście zaangażowania odpowiednich organów, istnieje jeszcze inny sposób na wydostanie się z tej sytuacji : jest nim cesja ...

Cesja wierzytelności to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której wierzyciel zyskuje uprawnienia do przekazania wierzytelności innemu podmiotowi. Może nim być osoba prawna lub fizyczna. Na czym ...

Cesja wierzytelności z opłat za najem często odbywa się w ramach relacji rodzinnych, kiedy np. jeden z członków rodziny, będąc właścicielem mieszkania, dokonuje cesji wynagrodzenia z ...

Cesja wierzytelności może być z VAT lub PCC w zależności od tego, czy należność jest łatwo odzyskać, czy przeciwnie. W tym leży zasadniczy problem, który sprawia, że fiskus nie zawsze jest tego samego ...

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące cesji wierzytelności nie rozstrzygają wątpliwości, czy takie transakcje powinny podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W podejściu ...

Cesja, czyli przelew, regulowany jest w kodeksie cywilnym (art. 509- 518)- i jest sposobem zmiany wierzyciela. W sytuacji, w której mamy do czynienia ze sprzedażą, zobowiązanie powstaje pomiędzy ...

Czy cesja wierzytelności może być zwolniona z VAT? W jakich przypadkach? Co jest podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży długu? Ekspert wyjaśnia powyższe wątpliwości. Polegają one na tym,że ...

cesja wierzytelności bank 29.04.2024 Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego ...

Cesja wierzytelności, zwana również przelewem polega na przeniesieniu uprawnień, które przysługiwały wierzycielowi (cedentowi) na nabywcę ( cesjonariusza). Od chwili zawarcia umowa przelewu wiąże ...

Cesja wierzytelności jest innymi słowy przeniesienie uprawnień przysługujących Cedentowi (czyli dotychczasowego wierzyciela) na Cesjonariusza (nabywcę wierzytelności). Przedmiotem cesji może być każda ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.