ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Zwolnieni z VAT są tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym ...

rodzaje podmiotów gospodarczych 09.04.2024 NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur ...

społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców ... z których dziś większość z nas korzysta – dodaje. Katalog Podmiotów Publicznych to część szerszego projektu Katalogów ...

W I kwartale 2019 roku odnotowano 95300 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 4,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 155 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 11,5% ...

Komponentem systemu jest Katalog Podmiotów Publicznych, który dzięki przyjaznej aplikacji umożliwia zarządzanie i utrzymanie danych o podmiotach świadczących usługi publiczne, a także dzięki ...

Zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do świadczenia teleinformatycznego zakłada projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu ...

Katalog ten zostanie powiększony o spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, a także o spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub ...

Chodzi o podmiot DAD Deutscher Adressdienst GmbH i jej katalog European Business Number ... ona przewoźnikom miejsce w jej firmowym katalogu i rejestrze podmiotów gospodarczych. Po podpisaniu umowy ...

rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym ... Nie zaaprobowano też poprawki, która rozszerza katalog uprawnionych do rekompensat o podmioty zajmujące się przewozem ...

nazwy łączących się podmiotów gospodarczych i ich numery statystyczne, siedziby, przedmiot działalności i jej zasięg terytorialny (rynek krajowy, rynek lokalny), przynależność do innych struktur ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.