ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Wprowadza ona nową, szybszą ścieżkę uzyskania odszkodowania przez pacjentów cierpiących ... będą składać wniosek o odszkodowanie za zdarzenie medyczne (o świadczenie kompensacyjne). Wniosek może być ...

zł odszkodowania dostanie pacjent ... Resort zdrowia zdecydował się też na podwyższenie kwot za poszczególne niepożądane zdarzenia medyczne. Przykładowo w przypadku całkowitej utraty ...

zł odszkodowania. Kwotę te określili na podstawie zebranych rachunków za leczenie. Komisja ustaliła, że rzeczywiście w szpitalu doszło do błędu medycznego i należy im się odszkodowanie.

Rząd obiecał pacjentom szybszą ścieżkę dochodzenia roszczeń w razie doznania w szpitalu uszczerbku na zdrowiu. Co mamy? Kpinę. Propozycje odszkodowania w wysokości… zero złotych. Jeden ze szpitali w ...

zł odszkodowania dostanie pacjent ... Resort zdrowia zdecydował się też na podwyższenie kwot za poszczególne niepożądane zdarzenia medyczne. Przykładowo w przypadku całkowitej utraty ręki ...

Głównym płatnikiem za świadczone usługi medyczne jest Narodowy Fundusz ... z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są m.in. odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów ...

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło wniosek Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, aby podwyższyć kwoty niektórych rekompensat za niepożądane zdarzenia medyczne. Oznacza to, że pacjenci lub ich ...

„W sytuacji błędu lub zaniedbania ze strony lekarza należy przede wszystkim zdecydować, czy kierujemy sprawę karną przeciwko niemu, czy decydujemy się na proces cywilny, mający na celu wyegzekwowanie ...

Sprawy o odszkodowania ... lecząc za nie swoje, bo publiczne pieniądze, mogą sobie pozwolić nawet na długotrwały proces sądowy. Problem zaczyna się w przypadku przegranej - pisze radca prawny ...

Wypłacane odszkodowania za tzw. błędy medyczne wyliczyłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na początku lutego minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół, który ma opracować założenia nowych ...

Do 150 tys. zł odszkodowania dostanie pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu. Z kolei za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie po 75 tys. zł.

"Zamiast systemowego pomysłu usłyszeliśmy budzącą nasz niepokój narrację o ofiarach błędów medycznych, co sugeruje dalszy ciąg dotychczasowych działań służących rozliczaniu i karaniu personelu za ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.