ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Tekst kluczowej dla ochrony środowiska w Polsce ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska został opublikowany w najnowszej wersji. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej ...

Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska obejmują obecnie ponad 1 tys. aktów prawnych i wciąż trwają prace nad kolejnymi. Proces tworzenia nowych aktów prawnych w UE trwa zwykle trwa ...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556). oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych do 1 grudnia 2022 r. Pełną treść obwieszczenia ws.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), takich jak: pożyczki, dotacje, wejścia kapitałowe czy gwarancje bankowe. Projektowane rozwiązanie przewiduje dwa tryby finansowania ...

Pakiet zmian legislacyjnych zwiększających ochronę drzew w gminach przygotowany wraz z Fundacją EkoRozwoju zaprezentowała posłanka KO, działaczka partii Zieloni Małgorzata Tracz.

4 i 5, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. W § 2 projektu wskazano okoliczności, zaistnienie których bezpieczna odległość powinna zostać ustalona oraz jakie ...

Prawo ochrony środowiska (dalej poś). Zasadnicze znaczenie ma jednak art. 403 tej ustawy. - jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Joanna Piekutowska została wybrana na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - poinformował we wtorek resort klimatu. Piekutowska od 1992 roku jest związana z Inspekcją Ochrony Środowiska.

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

Wyjaśniono, że przegląd ekologiczny służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, który realizuje niektóre przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. "Przegląd ten ...

W dniu 16 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw pojawił się jednolity tekst ustawy - Prawo ochrony środowiska. W jednym akcie prawnym pojawiły się ostatnie zmiany dotyczące chociażby opakowań z tworzyw ...

n6) nieadekwatność przewidzianych w prawie terminów przygotowania i przyjęcia uchwał sejmików województw w sprawie aktualizacji programów ochrony powietrza (POP ... z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.