ranking.net.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Umowę przewozu można zawrzeć pisemnie, mailowo, a nawet ustnie. Jednak im mniej formalną postać wybierzemy, tym większe ryzyko, że w razie sporu sądowego nie będziemy w stanie obronić naszych racji.

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ...

5 września Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym. Nowa ustawa ...

14 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa regulująca zasady udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tym samym polski ustawodawca, z ponad półrocznym opóźnieniem, wdraża do ...

Jesteśmy jedną z większych firm w regionie zajmujących się robotami ziemnymi, zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych operatorów,co pozwala nam zdobywać sympatię naszych inwestorów,posiadamy własny ...

5 ust. 2 ustawy Pzp? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6 m-cy od daty podpisania ...

Twoje dziecko będzie mogło odkrywać różnorodność zadań na placu budowy, dzięki tym wspaniałym pojazdom, takim jak koparka z funkcją spycha, wywrotka, betoniarka czy ciągnik z naczepą. ⭐️ Nasz zestaw ...

Stawki za roboty budowlane wzrosły w ciągu miesiąca prawie ... dekarska i ociepleniowa. • Mniej za swoje usługi liczyła sobie branża malarsko-szpachlarska. • Wśród prac ...

Produkt zapakowany w kartonowe opakowanie pod kloszem. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 3 lat. Kolory produktów mogą się różnić od tych zamieszczonych na zdjęciach w zależności od indywidualnych ...

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do ...

Roboty budowlane należy szacować łącznie w jednym obiekcie budowlanym. Jeśli roboty tego samego typu są wykonywane w różnych obiektach, ich wartość także trzeba połączyć. Usługi projektowe dotyczące ...

ranking.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.